Kinhngạcthủmôn”chânngonnhưtay”ởHPL-S4

Kinhngạcthủmôn”chânngonnhưtay”ởHPL-S4

Không chỉ biết bay lượn, phản xạ nhanh, cứu các pha bóng nguy hiểm, nhiều thủ môn tại giải HPL-S4 đã khiến cho người xem ngạc nhiên về những pha bóng xử lý bằng chân rất điêu luyện, sắc sảo.