6 ngày nữa tuyển Việt Nam sẽ mất lợi thế sân nhà nếu VFF không xin được cơ chế đặc biệt

6 ngày nữa tuyển Việt Nam sẽ mất lợi thế sân nhà nếu VFF không xin được cơ chế đặc biệt

AFC đưa ra các tiêu chí cơ bản như sân tập, sân thi đấu, sân bay quốc tế không nằm cách sân thi đấu