bam sung

bam sung

Bị đánh bầm mắt, trọng tài vác súng, còng bắt cầu thủ【bam sung】:Trọng tài Souza mang súng và còng ta