Ông nội: Ou Chao có một hợp đồng không thể rút lui một cách tình cờ.

Ông nội: Ou Chao có một hợp đồng không thể rút lui một cách tình cờ.Tất nhiên, bạn phải trả một thiệt hại được thanh lý [Agen Bola Terbaru]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 4: Top 10 của top 10 Outsche đã rút, nhưng Florentino vẫn còn có nghĩa là ou Chao vẫn còn sống: “Những gì chúng tôi đã ký cùng nhau là hạn chế