37 -year -old Cristiano Ronaldo sẽ tham gia World Cup lần thứ năm!Ảnh C -Vị trí: Tôi rất vui khi có 365bet Livescore

37 -year -old Ronaldo sẽ tham gia World Cup lần thứ năm!Ảnh C -Vị trí: Tôi quá hạnh phúc [365bet Livescore]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 3: Vào sáng sớm ngày 30 tháng 3, Bồ Đào Nha phải đối mặt với Bắc Malaysia.