Điền kinh Nga nộp phạt 6,3 triệu USD cho tổ chức Điền kinh Thế giới

Điền kinh Nga nộp phạt 6,3 triệu USD cho tổ chức Điền kinh Thế giới

RusAF cho biết đã nộp đầy đủ tiền phạt và nhất trí với chính sách không chấp nhận doping, đồng thời